ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Úvod

Ekologie Ing. Petr Bartoš,

zajišťuje řešení ekologické a vodohospodářské problematiky, jak ve fázi preventivní (studie, monitorovací systémy, havarijní plány, EIA, analýzy rizik, ekologické audity, hydrogeologické posudky), tak i ve fázi kontrolní (průzkum, monitoring, supervize sanačních prací, mapy znečištění) a realizační (sanace znečištění horninového prostředí a podzemní vody, izolace nebezpečných odpadů, rekultivace skládek a odkališť, revitalizace krajiny a vodních toků).

 • Dlouhodobé zkušenosti v problematice ochrany životního prostředí
 • Ekologické audity
 • Průzkumy kontaminace půdy, horninového prostředí a vod
 • Analýzy rizika
 • Sanace zemin a podzemní vody
 • Monitoring podzemních a povrchových vod
 • Vlastníme potřebná osvědčení pro provozování těchto činností
 • Profesionální přístup
 • 100% kvalita a ochota
 • Bezkonkurenční ceny

  S pozdravem
  Ing. Petr Bartoš

  Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013