ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Úvod

Ekologie Ing. Petr Bartoš,

zajišťuje řešení ekologické a vodohospodářské problematiky, jak ve fázi preventivní (studie, monitorovací systémy, havarijní plány, EIA, analýzy rizik, ekologické audity, hydrogeologické posudky), tak i ve fázi kontrolní (průzkum, monitoring, supervize sanačních prací, mapy znečištění) a realizační (sanace znečištění horninového prostředí a podzemní vody, izolace nebezpečných odpadů, rekultivace skládek a odkališť, revitalizace krajiny a vodních toků).

Naše portfolio:

  • Dlouhodobé zkušenosti v problematice ochrany životního prostředí.
  • Ekologické audity.
  • Průzkumy kontaminace půdy, horninového prostředí a vod.
  • Hydrogeologický průzkum veřejných pohřebišť.
  • Analýzy rizika.
  • Sanace zemin a podzemní vody.
  • Monitoring podzemních a povrchových vod.
  • Vlastníme potřebná osvědčení pro provozování těchto činností.
  • Profesionální a individuální přístup.

Aktualizováno: 4.1.2020 Ing. Petr Bartoš

Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013