ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Průzkum veřejných pohřebišť

Hydrogeologický průzkum veřejných pohřebišť,

je prováděn podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v současném platném znění.
Výsledkem hydrogeologického průzkumu je zhodnocení geologických a hydrogeologických podmínek dané lokality, stanovení maximální
hloubky pro pohřbívání, tlecí doby, případně návrh a realizace opatření vedoucích ke snížení hladiny podzemní vody na potřebnou úroveň.

Pro konkrétní informace prosím volejte tel. 731 128 074


Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013