ekologie, hydrogeologie, havarijní plány a legalizace studní
Get Adobe Flash player

Ostatní práce

  • EIA

Zpracování oznámení dle přílohy č. 3. a č. 3 a, zákona 100/2001 Sb, zákona o posuzování vlivů

na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004

  • Kategorizace prací

Kategorizace prací dle § 37 zák. č. 274/2003 Sb., zák. o ochraně veřejného zdraví

Ekologie Bartoš.cz © 2011-2013